RSS

Տեսանյութեր

Սուրբ Զատիկը Տաթևի վանքում, 21.04.2014թ.

03.04.14 / Տաթևի գաղտնիքները/Սեփական փորձով

01.04.14 / Հայաստանի ճամփեքով – Տաթև

Տաթևի հոգևոր զարթոնքը` Շողակաթ հեռուստաընկերություն

Սյունյաց դպիրներ

22.11.13/Հայաստանի առեղծվածները – Տաթևի ճոճվող սյան առեղծվածը

Տաթևի վանական համալիրի գաղտնիքները` Վազգեն Գևորգյանի ուսումնասիրությունների ներքո, մաս 1-ին

Տաթևի վանական համալիրի գաղտնիքները` Վազգեն Գևորգյանի ուսումնասիրությունների ներքո, մաս 2-րդ

ճանաչողական այց Տաթևի վանական համալիրում` Էդվարդ Մինասյանի հեղինակությամբ – ֆիլմ 1

ճանաչողական այց Տաթևի վանական համալիրում` Էդվարդ Մինասյանի հեղինակությամբ – ֆիլմ 2

НА КРЫЛЬЯХ ТАТЕВА, ЧАСТЬ 1 

НА КРЫЛЬЯХ ТАТЕВА, ЧАСТЬ 2

Ճամփորդություն դեպի Պետրոսախաչ Tour to Peter’s Cross – Petrosakhach

Новая жизнь Татева/Տաթևի Նոր Կյանքը

Хочу Знать – АРМЕНИЯ – Татев Տաթեվ – монастырь

3D վիրտուալ ճանապարհորդություն Տաթևի վանքում

Տաթև ճոպահուղու բացման արարողությունը Вести լրահոսում 

Տաթևացիներին արգելել են մասնակցել Տա-թև ճոպանուղու բացմանը

Մանրամասներ Տա-թև ճոպանուղու կառուցման աշխատանքներից 

Մանրամասներ Տա-թև ճոպանուղու կառուցման աշխատանքներից Շանթի մեկնությամբ

Մանրամասներ Տա-թև ճապանուղու կառուցման աշխատանքներից CNN -ի եթերում 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: