RSS

Օրվա նկարը…

08 Aug

Իսկական արծվի թռիչքի նկարը…

Արծվի թռիչքի նկարը

Հեղինակ` Արնոս Մարտիրոսյան

Աղբյուրը` Wings of Tatev

 
 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: