RSS

Տաթև վանքի գաղտնիքները…

05 Aug

Օգոստոսի 11-ին, առավոտյան ժամը 5-ին, Օրիոն համաստեղության 3 աստղեր ուղղահայաց դիրքով կհայտնվեն Տաթև վանական համալիրում գտնվող Գավազան Սյան գլխավերևում…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 5, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: