RSS

Տաթևը youtube -ում

12 Jun
  1. Tatev Monastery, Ta-Tev ropeway told by One Way Tour
  2. 3D վիրտուալ ճանապարհորդություն Տաթևի վանքում
  3. Տաթև ճոպահուղու բացման արարողությունը Вести լրահոսում 
  4. Տաթևի Նոր Կյանքը
  5. Տաթևացիներին արգելել են մասնակցել Տա-թև ճոպանուղու բացմանը
  6. Մանրամասներ Տա-թև ճոպանուղու կառուցման աշխատանքներից 
  7. Մանրամասներ Տա-թև ճոպանուղու կառուցման աշխատանքներից Շանթի մեկնությամբ
  8. Մանրամասներ Տա-թև ճապանուղու կառուցման աշխատանքներից CNN -ի եթերում 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: