RSS

2010 in review

10 Jan

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Crunchy numbers

Featured imageA Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 9,700 times in 2010. That’s about 23 full 747s.

In 2010, there were 29 new posts, growing the total archive of this blog to 30 posts. There were 215 pictures uploaded, taking up a total of 55mb. That’s about 4 pictures per week.

The busiest day of the year was October 16th with 168 views. The most popular post that day was Մոտ 7 մլն եվրո + 10 ամիս և գուցե ճոպանուղին երազ չէ….

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were facebook.com, hy.wikipedia.org, en.wordpress.com, yandex.ua, and geer.am.

Some visitors came searching, mostly for tatev, anapat, ասացվածքներ, tatev monastery, and տաթեւի վանք.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Մոտ 7 մլն եվրո + 10 ամիս և գուցե ճոպանուղին երազ չէ… January 2010

2

ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆՔ December 2009
1 comment

3

ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ February 2010

4

ՏԱԹԵՎ ԳՅՈՒՂԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ December 2009

ՍԱՏԱՆԱՅԻ ԿԱՄՈՒՐՋ January 2010

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: