RSS

…Ձոն Տաթևին…

06 Sep

Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի “Տաթևի վերածնունդ” ծրագրի շրջանակներում “Flash mob Division”  անդամների նախաձեռնությամբ  և ՀՀ սփյուռքի նախարարության “Արի տուն” ծրագրի  սփյուռքահայ երիտասարդների մասնակցությամբ  Երևանի Սիրահարների այգում ս/թ սեպտեմբերի 4-ին,  ժամը 19:00-ին կայացած “Ձոն Տաթևին” ակցիայի ֆոտոռեպորտաժը առանց մեկնաբանությունների…

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 6, 2010 in Վերածնունդ

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: